Privacy Statement

Wij nemen de privacy van onze klanten, relaties en websitebezoekers heel serieus. U persoonlijke gegevens zullen wij dan ook nooit aan derden doorgeven of verkopen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 Onze gegevens

Krekels Bouwservice
www.krekelsbouwservice.nl
info@krekelsbouwservice.nl
Parijsboulevard 215
6135 LJ Sittard
T. 046-4528419
KvK

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze  diensten, producten en website verstrek u allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder ziet u gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke diensten en welke functies op deze website je gebruikt:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaattype
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@krekelsbouwservice.nl, dan verwijder ik deze informatie direct.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Je gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende mogelijke doeleinden:
Sturen van tips en nieuws.
Afhandelen van een betaling.
Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Verbeteren van de website en afstemmen van mijn diensten en producten op jouw voorkeuren.
Als wij daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Krekels Bouwservice neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld wij of een medewerker van mons bedrijf) tussen zit.

 Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

U persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Krekels Bouwsevice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 De website van Krekels Bouwservice gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 Functionele cookies

Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op mijn website in kaart te brengen. Met als doel de website en uw  gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die Google Analytics hiervoor verzamelt en bewaart zijn de geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers. Bewaartermijn: 26 maanden.

 Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 Mogelijkheden die je hierin hebt:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
U kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 Meer informatie over cookies:

ConsuWijzer.nl

VeiligInternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U  heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Krekels Bouwservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. D.w.z. dat u ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

U  kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar in info@krekelsbouwservice.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Wij willen u er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligd hebben

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via
info@krekelsbouwservice.nl

Uw persoonsgegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL): de gegevens die u verstrekt via onze website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het voorvoegsel ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
De persoonsgegevens die door Krekels Bouwservice  of door eerder genoemde derden worden beheerd of verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.

 Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2020 en kan op ieder moment gewijzigd worden.